ru en

Sipma

sipma

https://www.sipma.pl/

Група компаній SIPMA була заснована 1996 року компанією SIPMA S.A. Створено сильне підприємство, що об'єднало обраних представників галузі, які спільно працюють на ринку виробників сільськогосподарської техніки. Консолідація компаній, що відображає світові тенденції в цій сфері, дозволила досягти синергетичного ефекту. Крім того, використання аутсорсингу допомогло підвищити та зберегти якість у багатьох сферах діяльності цих компаній. В результаті SIPMA GROUP досягла світового рівня у виробництві сільськогосподарської техніки, що було б неможливо без фінансового потенціалу, сучасних методів управління, єдиної фінансової та маркетингової політики для всіх компаній, що входять до ГРУППУ, і зокрема без батьківського об'єкта, яким є SIPMA SA