ru ua en

Сенсор біомаси CropXplorer AGXTEND


Кожне поле унікальне та неоднорідне по урожайності. Ці неоднорідності частіше всього є результатом грунтових відмінностей. Сенсорна система CropXplorer допоможе аграріям значно ефективніше використовувати азотні добрива при вирощуванні сільськогосподарських культур.

Як правило, на всіх ділянках поля вноситься однакова норма добрив. Сенсори, скануючи обсяги біомаси (незалежно від культури) окремого поля, надають дані на монітор у кабіні трактора. За допомогою програмного забезпечення робиться аналіз стану розвитку культури, створюється карта потреби у добривах на різних ділянках поля, і якщо необхідно, одночасне внесення необхідної кількості добрив, де виникає потреба. Три операції за один прохід!

Калібрування рослин проходить на кожній з ділянок поля із присвоєнням норми снесення. Зібрані дані аналізуються - скільки азота було внесено, скільки засвоєно, а скільки ще потрібно внести. Можлива постійна самокалібровка рослин по всьому полю.

При кожному проїзді створюється карта стану рослин. Карта стану може бути використана для створення карти-припису для подальшої роботи на полі розкидувача, обприскувача або цистерни для внесення рідких добрив.

Розрахунок норми на ходу – вільне калібрування! Калібрувальний прохід (можливе постійне калібрування для самоуточнення): визначається середня норма, встановлюються границі норми внесення, визначається чутливість рослин. На сенсорі встановлений інтегрований GPS приймач. Всі налаштування та автостарт калібрування можливо задати в офісі – тракторист в полі нічого не робить!

Контакты

Региональная сеть
Компания Техноторг имеет 35 региональных
представительств по Украине